WORKSHOP: Pohlavná aktivita kobyly a jej ovplyvňovanie za účelom umelej inseminácie

Termín konania: 1.4.2023

Miesto: Klinika koní UVLF Košice

Čas konania: 9:00 – 18:00

Prednášajúci: MVDr. Vladimír Hura, PhD.

Program:

09.00 – 13.00
– Pohlavná aktivita – cyklus kobyly a jeho poruchy
– Klinická diagnostika pohlavného cyklu kobyly a jeho ovplyvňovanie pre potreby UI
– Príprava kobyly na pripustenie a manažment pripúšťania kobýl po pôrode

14.00 – 18.00
– Pripúšťanie kobýl čerstvým a chladeným semenom
– Manažment UI hlboko mrazeným semenom
– Manažment po pripustení

*Súčasťou workshopu je aj praktická práca s USG prístrojom a s kobylou, preto prosíme účastníkov o zabezpečenie si pracovného odevu.

Ďalšie detaily: Program a poplatky