Plénum

Plénum je vrcholný rozhodovací orgán SLoHipA a je tvorený všetkými riadnymi členmi.

Prezídium

MVDr. Martin Mihály, PhD
MVDr. Martin Mihály, PhDPrezident
Vzdelanie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (1987-1993)
Špecializácia: ortopédia koní, chirurgia mäkkých tkanív, choroby gastrointestinálneho traktu malých zvierat, zobrazovacie techniky – USG a RTG
MVDr. Dušan Solár
MVDr. Dušan SolárViceprezident
Vzdelanie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Špecializácia: Gynekológia a pôrodníctvo
MVDr. Martin Boldižár
MVDr. Martin BoldižárČlen prezídia
Vzdelanie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (1999)
Špecializácia: Veterinárna starostlivosť o malé zvieratá, kone, hospodárske zvieratá. Komplexná zdravotná a podkúvačska starostlivosť o kone.
MVDr. Peter Rišica
MVDr. Peter RišicaČlen prezídia
Vzdelanie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Špecializácia:
MVDr. Eva Cikrytová
MVDr. Eva CikrytováČlen prezídia
Vzdelanie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Špecializácia:

Revízna komisia

MVDr. Ľubomír Kráľ
MVDr. Ľubomír KráľČlen komisie
Vzdelanie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Špecializácia:
MVDr. Jozef Kotvan
MVDr. Jozef KotvanČlen komisie
Vzdelanie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Špecializácia:
MVDr. Miloš Kravec
MVDr. Miloš Kravec Člen komisie
Vzdelanie: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Špecializácia: