Ako sa stať členom

Záujemcovia o členstvo v Slovenskej hipiatrickej asociácii sa môžu zaregistrovať nasledovnými spôsobmi:

  • vyplniť formulár záujemcu o členstvo v SloHipA
  • prihlásiť sa na e-mailovej adrese: mihaly@slohipa.sk
  • prihlásiť sa písomne na adrese:Slovenská hipiatrická asociáciaBukovec 265

    044 20 Bukovec.

Členský príspevok 30 eur je potrebné uhradiť na č. účtu: 5034355128/0900

IBAN: SK9009000000005034355128

Registračný formulár

Vaše meno (povinné)

Vaše priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Váš mobil (povinné)

Sídlo (povinné)

Číslo licencie (riadne členstvo) / Číslo ISIC (individuálne členstvo) (povinné)

Druh členstva

Týmto vyjadrujem súhlas so Stanovami SloHipA a spracovaním mojich údajov