Sme občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, združujúce veterinárnych lekárov hipiatrov. Našim cieľom je podporovať a informovať odbornú verejnosť o činnosti veterinárnych lekárov v oblasti praxe hipiatrie, zabezpečovať ďalšie vzdelávania a výskum v tejto oblasti.

Našimi hlavnými úlohami sú:

Dňa 21.4.2012 sa v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach uskutočnila ustanovujúca schôdza Slovenskej hipiatrickej asociácie. Po zániku Slovenskej hipiatrickej spoločnosti vznikla potreba vytvoriť novú organizáciu združujúcu veterinárnych lekárov zaoberajúcich sa chorobami koní. Preto prípravný výbor na čele s. MVDr. Dušanom Solárom, s podporou Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, zvolali záujemcov o vytvorenie novej spoločnosti.

Ustanovujúcu schôdzu viedol MVDr. Dušan Solár a zúčastnilo sa na nej 32 veterinárnych lekárov z praxe a z Kliniky koní Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Účastníci chôdze odsúhlasili stanovy novovzniknutej Slovenskej hipiatrickej asociácie a zvolili jej riadiace orgány. Prezidentom sa stal MVDr. Martin Mihály, PhD. Za viceprezidenta bol zvolený MVDr. Dušan Solár a za členov prezídia MVDr. Peter Rišica, MVDr. Eva Cikrytová a MVDr. Martin Boldižár. Do revíznej komisie boli zvolení MVDr. Ľubomír Kráľ, MVDr. Jozef Kotvan a MVDr. Miloš Kravec.

Platné stanovy Slovenskej hipiatrickej asociácie môžete nahliadnuť tu.