VIII. výročný seminár Slovenskej hipiatrickej asociácie

Miesto konania: Agroinštitút Nitra

Termín konania: 25.3.2023

Termín registrácie: do 22.3.2023 (e-mail: mihaly.martin@gmail.com)

Choroby kože

Prednášajúci:

Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD, Dipl. ECEIM

Sobota 25.3.2023:

09.00 – 09.30 – Prezentácia

09.30 – 09.45 – Vyšetrenie dermatologického pacienta

09.45 – 10.30 – Diferenciálna diagnostika kožného pruritu

10.30 – 14.45 – Diskusia

10.45 – 11.00 – Prestávka

11.00 – 11.45 – Fotodermatitída

12.00 – 12.45 – Diskusia

12.45 – 13.45 – Obed

13.45 – 14.30 – Imunitne sprostredkované kožné ochorenia

14.30 – 15.15 – Diferenciálna diagnóza alopécií, hypotrichóz a hypertrichózy

15.15 – 15.30 – Občerstvenie

15.30 – 16.15 – Diferenciálna diagnóza kožných nodulov

16.15 – 17.00 – Kožné neoplázie

17.00 – 17.15 – Diskusia

17.15 – 18.00 – Plenárne zasadanie a voľba orgánov Slovenskej hipiatrickej asociácie