II. seminár Slovenskej hipiatrickej asociácie

Miesto konania: Agroinštitút Nitra
Termín konania: 15.2.2014
Zameranie: Choroby horných dýchacích ciest

Program:

MVDr. Martin Boldižár: Choroby vedľajších nosových dutín.

MVDr. Petr Jahn, CSc: Choroby nosovej dutiny.

MVDr. Filip Kološ: Choroby hrtana.

MVDr. Olga Dobešová, PhD: Choroby vzduchového vaku.

MVDr. Štepán Bodeček, PhD: Dorzálna dislokácia mäkkého podnebia.

MVDr. Petr Jahn, CSc.: Ostatné patologické stavy nosohltana.