VIII. výročný seminár Slovenskej hipiatrickej asociácie

Miesto konania: Agroinštitút Nitra

Termín konania: 14.3.2020

Stomatológia koní

Prednášajúci:

Hubert Simhofer, PhD., Ao.Univ.-Prof. Dr.med.vet. Dipl.AVDC Eq, Dipl.EVDC Eq z Veterinárnej univerzity vo Viedni

Sobota 14.3.2020:

09.00 – 09.30 – Prezentácia

09.30 – 10.15 – Prehľad anatómie zubov

10.15 – 11.00 – Ako detailne vyšetriť ústnu dutinu

11.00 – 11.15 – Ako zdokumentovať nálezy pri vyšetrení ústnej dutiny

11.15 – 11.30 – Prestávka

11.30 – 12.00 – Inštrumenty pre konskú stomatológiu – Čo potrebujem?

12.00 – 12.45 – Úprava chrupu – Čo robiť a čomu sa vyhnúť?

12.45 – 13.45 – Obed

13.45 – 14.45 – Röntgenológia hlavy – Tipy a triky

14.45 – 15.45 – Transnazálna endoskopická liečba paranazálnych dutín a konchálnych výklenkov (TSE)

15.45 – 16.00 – Prestávka

16.00 – 16.30 – Lokálna anestézia pri zubných zákrokoch

16.30 – 17.00 – Techniky intraorálnej extrakcie a hľadania fragmentov