VI. výročný seminár Slovenskej hipiatrickej asociácie

Miesto konania: Agroinštitút Nitra

Termín konania: 10.2.2018

Parazity tráviaceho aparátu koňa

Prednášajúci:

Doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD
MVDr. Štěpán Bodeček, PhD
MVDr. Zuzana Kecerová

Program:

08.30 – 09.30 – Prezentácia

09.30 – 10.30 – Súčasná situácia výskytu a druhová skladba vnútorných parazitov v chovoch koní na Slovensku

10.30 – 11.30 – Cyatostomóza koní

11.30 – 12.00 – Aktuálne parazitózy žriebät

12.00 – 12.30 – Oxyuróza

12.30 – 13.30 – Obed

13.30 – 15.00 – Škrkavčivost koní- kasuistika / Žaludeční střečkovitost- kasuistika

15.00 – 15.15 – Občerstvenie

15.15 – 16.45 – Aktuálne možnosti tlmenia parazitóz, vznik rezistencie, odčervovacie programy v ČR a SR

16.45 – 17.00 – Správa o činnosti a hospodárení SloHipA