VetMeeting 2022

Termín konania: 20. a 22. 5. 2022

Miesto: Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre

Organizátor: Komora veterinárních lékařů České republiky

Program: Program – sekcia koní

Registrácia: Prihláška