V. Kongres veterinárnych asociácií

FARMOVÉ ZVIERATÁ

Termín konania: 8.10.- 9.10.2022

Miesto: Hotel Šachtička, pri Banskej Bystrici

Čas konania: 8:00 – 18:00 (Sobota), 9:00-10:30 (Nedeľa)

Ďalšie detaily: Program a poplatky