ŠKOLA – VEDA – PRAX

Odborná konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia UVLF v Košiciach

Termín konania: 17.9.- 18.9.2019

Miesto: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73,Košice

Čas konania: 7:30 – 15:00 (Utorok), 7:30-13:00 (Streda)

Ďalšie detaily: Program a poplatky