WORKSHOP: Manažment prípravy kobyly na umelú insemináciu a jej praktický výkon

Termín konania: 2.4.2022

Miesto: Klinika koní UVLF Košice

Čas konania: 9:00 – 18:00

Prednášajúci: MVDr. Vladimír Hura, PhD.

Praktická časť: MVDr. Vladimír Hura, PhD.

Program:

09.00 – 13.00 – Manažment prípravy kobyly na pripustenie

14.00 – 18.00 – Manažment umelej inseminácie kobýl

Ďalšie detaily: Program a poplatky