Nervová forma infekcie konským herpesvírusom EHV-1

MVDr. Martin Mihály, PhD.

Vo februári 2021 došlo k prepuknutiu nervovej formy infekcie EHV-1 v španielskej Valencii. Toto viedlo k tomu, že v termíne 1. – 28. marca 2021, medzinárodná jazdecká federácia (FEI) zrušila medzinárodné preteky v desiatich európskych krajinách, vrátane Slovenska. Od začiatku prepuknutia nákazy FEI spolupracuje s poprednými epizootológmi špecializujúcimi sa na EHV, profesorkou Ann Culinane z Írska, Dr. Richardom Newtonom z Veľkej Británie a Dr. Gittan Gröndahl zo Švédska. Tento kmeň EHV-1 je mimoriadne agresívny. Zo 752 koní zúčastnených na podujatí, klinické príznaky sa prejavili u 95 koní. K 5. marcu uhynulo 9 koní, z toho 2 priamo na mieste vo Valencii, 3 v nemocnici vo Valencii, 2 v Barcelone a 2 v Nemecku. Ochorenie bolo tiež potvrdené v Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Katare a Švédsku. Pozitívne prípady hlásili aj v USA, ale tieto nemali súvis s prepuknutím v Európe. Medzinárodné preteky boli zrušené vo Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Belgicku, Taliansku, Rakúsku, Poľsku, Holandsku, Nemecku a Slovensku.

Herpesvírus je rozšírený vo viacerých krajinách sveta a k prepuknutiu ochorenia môže dôjsť kedykoľvek. V súčasnosti sa skúma, koľko koní zo zúčastnených bolo vakcinovaných proti EHV-1, aby sa vyhodnotila účinnosť tejto vakcinácie. Niektoré kmene vírusu môžu spôsobiť závažnú chorobu, čo môže viesť k tomu, že celá stajňa sa dostane na niekoľko týždňov do karantény, takže kone sa nemôžu premiestňovať a zúčastňovať na pretekoch. U koní je v súčasnosti popísaných 9 kmeňov herpesvírusu, ale najčastejšie sú diagnostikované EHV-1 a EHV-4. Okrem toho EHV-2 je považovaný za pôvodcu herpetickej keratitídy. Aktuálne prepuknutie je spôsobené kmeňom EHV-1. Obmedzenie premiestňovania a vzájomných kontaktov koní je kľúčovým opatrením pre zabránenie šíreniu infekcie. Vírus sa šíri medzi koňmi vzduchom na vzdialenosť 5 metrov. Do stajne sa zanesie infikovaným koňom a šíri sa ďalej priamym kontaktom medzi koňmi a kašľom. Vírus sa tiež môže prenášať na odevoch a náradí používanom v stajni. Vírusom môžu byť tiež kontaminované transportné prostriedky, prepravníky a kamióny, slúžiace na prevoz koní. Po transporte musia byť dôkladne vyčistené a vydezinfikované. Klinické príznaky závisia od kmeňa vírusu. Kone postihnuté EHV-1 môžu mať horúčku, respiračné problémy – kašeľ a číry výtok z nozdier. U niektorých koní sa rozvinú neurologické príznaky, ako sú ataxia, slabosť, problémy s močením, defekáciou, uľahnutie (neschopnosť sa postaviť). Niektoré kone s vážnou formou nervovej formy je potrebné utratiť. U žrebných kobýl spôsobuje abort a mladé žriebätá môžu uhynúť. Infekcia EHV-4 spôsobuje horúčku, kašeľ a číry výtok z nozdier. Zriedkavo aj tento vírus môže spôsobovať aborty. Zdravotný stav koní môže byť skomplikovaný sekundárnou bakteriálnou infekciou. Klinické príznaky sa prejavujú zvyčajne 10 dní po nakazení. Rýchlosť vyzdravenia je rôzna. Závisí od závažnosti klinických príznakov a prípadnej sekundárnej infekcie Keďže ochorenie je nešpecifické, pôvodca sa potvrdí laboratórnym vyšetrením. Kone s potvrdeným ochorením a tie, ktoré boli s nimi v kontakte, musia zostať v izolácii. Je potrebné používať dezinfekčné rohože, dezinfekciu rúk a nesmie sa presúvať stajňové náradie. Obmedzenie pohybu môže trvať niekoľko týždňov. Na rozdiel od chrípky koní, ktorá sa šíri rýchlo, transmisia herpesvírusu je pomalá. Navyše u koní sa nemusia prejaviť príznaky tesne po nakazení. V niektorých prípadoch je potrebné testovať kone na EHV v niekoľkotýždňových intervaloch a až po negatívnych testoch je možné uvoľniť opatrenia.

Vakcinácia proti EHV-1 a EHV-4 nechráni kone pre nervovou formou ochorenia. Použitie vakcíny môže znížiť vylučovanie vírusu, znižuje riziko prenosu na iné kone a znižuje závažnosť respiračnej formy. Vakcinácia sa nemá používať pri prepuknutí choroby v stajni.

Aktuálne informácie budeme zverejňovať na stránke Slovenskej hipiatrickej asociácie  a na FB Slovenskej hipiatrickej asociácie.

Spracované podľa https://inside.fei.org/fei/ehv-1